Arama:
SIRA NOVATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1Yapı Kullanım izin Belgesi1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Kanal Vizesi 4- Cins Değişikliği Yazısı 5- SSK’dan ilişiksiz Belgesi, 6- İş bitirme Tutanağı 7- İskân Dilekçesi1 GÜN 3 GÜN 1 SAAT 1 SAAT 1 SAAT 3 GÜN 1 SAAT
2Cenaze, Defin1- Doktor Raporu, 2- Nüfus Kâğıdı, 3- Ölüm Belgesi.10 DAKİKA
3Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)1 – Dilekçe 2- Beyanname 3 – Mahalle Muhtarlığından muhtaç tespit formu 4 – Resmi kurumlardan durumlarını araştırma formu 5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi1 HAFTA
4Nikâh işlemleri1- Nüfus Cüzdanı, 2- Nüfus Kayıt Örneği, 3- Evlenme Beyannamesi, 4- Fotoğraf, 5- Sağlık Raporu, 6- İzin Belgesi.EVRAKLARIN NOKSANSIZ OLARAK TESLİM EDEN ÇİFTLERE 24 SAAT SONRASINA NİKAH GÜN VE SAATİ VERİLMEKTEDİR
5Gelir tahsili işlemleriNüfus Cüzdanı10 DAKİKA
6Giderlerin ödenmesiFatura10 DAKİKA
7Ölçü ve ayar işleriVatandaşlar tarafından iki yılda bir Ocak ve Şubat dönemlerinde verilen beyannamelere istinaden tüm tartı aletlerinin litre ve metre cinsinden periyodik ölçümlerinin yapılması.15 DAKİKA
82. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları1-      Kimlik Fotokopisi 2-      Ç.T.V.Kaydı 3-      Vergi Levhası Fotokopisi 4-      4- 2 Ad. Fotoğraf 5-      Ustalık Belgesi 6-      Kira Kontratı Fotokopisi 7-      Esnaf Sicili Odası kaydı ve Ticaret Odası Kaydı 8-      Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküsü 9-      Motor Beyannamesi(İşyerinde motor çalıştırılacaksa) 10-  İşakım Şeması 11-  Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 12-  İtfaiye raporuMADDE-23 – 2.ve 3. sınıf Gayrisıhhi Müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişier, işin özelliğine göre bu maddenin 2.nci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idare ikinci ve 3.ncü sınıf gayri sıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik,iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar kat mülkiyeti, ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı 5 gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. 2.nci ve 3.ncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri yetkili idare tarafından 1 ay içinde kontrol edilir.  
9Canlı Müzik Yayını İzin BelgesiDilekçe ve İşyeri açma Ruhsat Örneğiİşyeri açma ve çalıştırma Yönetmeliğinin 38.nci maddesi dikkate alınarak işlemi hemen gerçekleştirilir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yeşilova Belediye  Başkanlığı                      İkinci Müracaat Yeri:  İlgili Dairesi

İsim            : Ramazan ÇAL                                                          İsim            : Mümtaz ŞENEL

Unvan       : Yazı İşleri Personeli                                                 Unvan       : Belediye Başkanı

Adres         :Merkez Mah.İnönü Cad.No:15                              Adres         : Merkez Mah.İnönü Cad.No:15

Tel             :0 248 618 10 12                                                       Tel              : 0248 618 10 12

Faks          :0 248 618 10 63                                                       Faks          : 0248 618 10 63

E-Posta     :ramazan2182gn@gmail.com                               E-Posta     : mumtazsenel@hotmail.com