Arama:

* Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi

* 7749 Kayıtlı işsiz

* İşsizlik ödeneğine  başvuran 4558 kişi

* İşsizlik nedeniyle göç eden genç nüfusun yoğunluğu

* Geçici koruma  altındaki Suriyeli nüfusun  yoğun olması

* Burdur Gölü’nün yok olma tehlikesiyle  karşı karşıya  oluşu

* Burdur Gölü’nün Isparta OSB nedeniyle  kirlenmesi

* Salda  Gölü’nün yapılaşma tehdidi altında  oluşu

* Doktor Sayısının yetersiz oluşu

* Mermer ocaklarının ekolojik dengeyi bozması

* Tarımsal gübre ve ilaç kullanımının bilinçsiz  olması

* Bağcılık ve  meyveciliğin desteklenmemesi

* Tarım ve  hayvancılık teşviklerinin yetersiz  oluşu

* Tarımsal sanayinin teşvik edilmemesi

* Yüksek elektrik maliyetinden kaynaklı tarımsal sulama sorunu

* Demiryolu yatırımlarının yetersiz  oluşu

* Üniversitenin şehir dışına  yapılmasından ötürü öğrencilerin şehir ekonomisine az  katkı sağlaması