18. Madde Uygulaması Duyurusu

“Belediyemiz Encümeninin 16.12.2022 tarih ve 146 sayılı kararı ile Yeşilova İlçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi pafta: 11 ada: 96 parsel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 26.12.2022 ile 25.01.2023 tarihleri arasında Yeşilova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.”